[[pl]]Dziennik pokładowy[[en]]Ship's logbook[[de]]Logbuch des Schiffes

[[pl]]Tu znajdziesz wpisy naszej Załogi, która jest chętna do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.[[en]]Here you will find entries of our crew who are willing to share their insights.[[de]]Hier finden Sie Einträge unserer Crew, die bereit sind, ihre Erkenntnisse zu teilen.

Recrewter: Who are we?

Recrewter: Who are we?

Recrewter: who are we?

Recrewter is a company specializing in recruitment and providing comprehensive HR solutions for our clients, mainly in IT area.

Recrewter is a company specializing in recruitment and providing comprehensive HR solutions for our clients, mainly in IT area.

Recrewter is a company specializing in recruitment and providing comprehensive HR solutions for our clients, mainly in IT area.

September 30, 2022

Stres podczas rekrutacji? Zaprzyjaźnij się ze swoim wrogiem!

Stress during recruitment? Turn an enemy into a friend

Stress during recruitment? Turn an enemy into a friend

How often do you feel stressed? Stop for a moment, take a deep breath and remember the situations that made you feel your heart beating faster, your hands sweating, your voice trembles and your mouth feel like the Sahara ...

How often do you feel stressed? Stop for a moment, take a deep breath and remember the situations that made you feel your heart beating faster, your hands sweating, your voice trembles and your mouth feel like the Sahara ...

Jak często odczuwasz stres? Zatrzymaj się na chwilkę, weź głęboki wdech i powędruj pamięcią do sytuacji, które sprawiły, że czułeś, jak twoje serce szybciej bije, ręce się pocą, głos drży, a w ustach odczuwasz Saharę…‍

September 30, 2022

Czym jest workation?

What is a workation?

Was ist eine Workation?

The time of vacation is approaching, i.e. theoretically nice weather, a longer day and potentially higher temperatures. All this means that we prefer to spend time in parks, at the swimming pool, on a walk, in beach bars than in the office space.

Zbliża się czas wakacji, czyli teoretycznie ładnej pogody, dłuższego dnia oraz potencjalnie wyższych temperatur. Wszystko to powoduje, że bardziej wolimy spędzać czas w parkach, na basenie, na spacerze, w beach barach niż w przestrzeni biurowej.

September 30, 2022

Web 3.0 − jak będzie wyglądać Internet przyszłości?

Web 3.0 - what will the internet of the future look like?

Web 3.0 - what will the internet of the future look like?

The world in which large corporations do not follow our activities on the Internet and its users are safe from data theft seems to be a utopian vision of the future, but is it really? Against large corporations and governments that have an appetite for our data and activities on the Internet.

The world in which large corporations do not follow our activities on the Internet and its users are safe from data theft seems to be a utopian vision of the future, but is it really? Against large corporations and governments that have an appetite for our data and activities on the Internet.

Świat w którym duże koncerny nie śledzą w Internecie naszych poczynań a jego użytkownicy są bezpieczni od wykradania danych wydaje się być utopijną wizją przyszłości, ale czy na pewno?

September 30, 2022

Recrewter: How we work (14 steps of cooperation)

Recrewter: How we work (14 steps of cooperation)

Recrewter: How we work (14 steps of cooperation)

We know very well how difficult it is to hire good employees and create interdisciplinary teams

We know very well how difficult it is to hire good employees and create interdisciplinary teams

We know very well how difficult it is to hire good employees and create interdisciplinary teams

September 30, 2022

Dlaczego uwielbiamy Wrocław?

Why do we love Wrocław?

Why do we love Wrocław?

Wrocław is the capital of the Lower Silesian Voivodeship. A region which, due to its geographical location, is very attractive for investments. It is adjacent to two countries: the Czech Republic and Germany. It has three special economic zones, which are the driving force behind the voivodeship's development. Nevertheless, Wrocław, as the capital of the region, is the heart and center of most positive economic processes.

Wrocław is the capital of the Lower Silesian Voivodeship. A region which, due to its geographical location, is very attractive for investments. It is adjacent to two countries: the Czech Republic and Germany. It has three special economic zones, which are the driving force behind the voivodeship's development. Nevertheless, Wrocław, as the capital of the region, is the heart and center of most positive economic processes.

Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego. Regionu który, z racji swojego położenia geograficznego, jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. Sąsiaduje bowiem z dwoma państwami: Republika Czech oraz RFN. Posiada trzy specjalne strefy ekonomiczne, będące motorem rozwoju województwa. Tym niemniej to Wrocław, jako stolica regionu, jest sercem i centrum większości pozytywnych procesów gospodarczych.

September 30, 2022

Who is a Consultant 360?

Who is a Consultant 360?

Who is a Consultant 360?

Let's ask our team member who the Consultant 360 is and what are the duties of this position

Let's ask our team member who the Consultant 360 is and what are the duties of this position

Let's ask our team member who the Consultant 360 is and what are the duties of this position

September 30, 2022

Recrewter — Q and A

Recrewter — Q and A

Recrewter — Q and A

We invite you to see our Q and A!

We invite you to see our Q and A!

We invite you to see our Q and A!

September 30, 2022

Recrewter — Let us put the wind in your sails!

Recrewter — Let us put the wind in your sails!

Recrewter — Let us put the wind in your sails!

Like every ship needs a crew and a captain, your company needs a team and a manger. Thanks to our service, you will build your team of IT specialists.

Like every ship needs a crew and a captain, your company needs a team and a manger. Thanks to our service, you will build your team of IT specialists.

Like every ship needs a crew and a captain, your company needs a team and a manger. Thanks to our service, you will build your team of IT specialists.

September 30, 2022

Jak powinno wyglądać dobre CV? 5 treściwych porad

What should a good CV look like? 5 tips from Recrewter

What should a good CV look like? 5 tips from Recrewter

Despite the fact that the world is changing at an amazing pace, there are still unchanging things that determine whether we get the dream job or not. The thing that does not change is your CV (Curriculum vitae).

Despite the fact that the world is changing at an amazing pace, there are still unchanging things that determine whether we get the dream job or not. The thing that does not change is your CV (Curriculum vitae).

Pomimo tego że, świat się zmienia w niesamowitym tempie, to wciąż są rzeczy niezmienne, które decydują o tym czy dostaniemy wymarzoną pracę czy nie.

September 30, 2022

[[pl]]Zbuduj swoją przyszłość.
[[en]]Build your future.

[[de]]Gestalten Sie Ihre Zukunft.

[[pl]]Wyślij swoje CV!
[[en]]Send your CV!
[[de]]Bewerbem Sie sich!

Pl. Wolności 7
50-071 Wrocław

+48 71 366 04 55

kontakt@recrewter.pl

[[pl]]Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.[[en]]This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to our use of these cookies.[[de]]Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu.

X

[[pl]]Wypełnij formularz[[en]]Fill in the form[[de]]Fülle das Formular aus

[[pl]]Zgody dla Recrewter Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych[[en]]Consents for Recrewter Sp. z o.o. regarding personal data[[de]]Zustimmungen für Recrewter Sp. z o.o. zu personenbezogenen Daten

[[pl]]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recrewter Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.[[en]]I consent to the processing of my personal data contained in this form and/or in other documents provided by me by Recrewter Sp. z o.o., in order to participate in this recruitment process.[[de]]Ich bin damit einverstanden, dass Recrewter Sp. z o.o. meine personenbezogenen Daten, die in diesem Formular oder/und in anderen von mir zur Verfügung gestellten Dokumenten enthalten sind, verarbeitet, um an diesem Einstellungsverfahren teilnehmen zu können.  

[[pl]]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recrewter Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji.[[en]]I consent to the processing my personal data by Recrewter Sp. z o.o for the purposes of future recruitment.[[de]]Ich bin damit einverstanden, dass Recrewter Sp. z o.o. meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der zukünftigen Personalbeschaffung verarbeitet.

[[pl]]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recrewter Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących .[[en]]I consent to the processing of my personal data by Recrewter Sp. z o.o. for marketing purposes, in particular with the use of telecommunications terminal equipment, including telephones and automatic calling systems.[[de]]Ich bin damit einverstanden, dass Recrewter Sp. z o.o. meine personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken verarbeitet, insbesondere unter Verwendung von Telekommunikationsendgeräten, einschließlich Telefonen und automatischen Anrufsystemen.

[[pl]]Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Recrewter Sp. z o.o. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.[[en]]I consent to receive from Recrewter Sp. z o.o. commercial information by means of electronic communication, in accordance with the Act on the provision of electronic services.  [[de]]Ich bin damit einverstanden, von Recrewter Sp. z o.o. kommerzielle Informationen über elektronische Kommunikationsmittel zu erhalten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über elektronische Dienstleistungen.

Zostałem poinformowany/-a, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław (dalej „Administrator”);
 1. moje dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celach prowadzenia procesu rekrutacyjnego, udziału w przyszłych rekrutacjach oraz w celach marketingowych i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie oddzielnych zgód (art. 6 ust. 1. lit. a) RODO),
 1. w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w celach kontaktowych oraz w celu ochrony przed roszczeniami i w celu dochodzenia własnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora),
 1. w ramach profilowania, w celu skierowania do kandydata odpowiedniej i najbardziej optymalnej oferty pracy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora: przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji);
 1. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione potencjalnym pracodawcom oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również zewnętrznym dostawcom usług (tj. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. podmiotom świadczącym usługi IT, udostępnienia serwerów, prawne, doradcze w zakresie rekrutacji);
 1. w przypadku prowadzenia rekrutacji na rzecz potencjalnych pracodawców mających siedzibę spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), moje dane osobowe będą mogły zostać przekazane do państwa trzeciego, w którym siedzibę ma dany potencjalny pracodawca, w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony w w/w państwie trzecim lub zawarcia umowy gwarantującej odpowiedni poziom ochrony, m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych;
 1. moje dane będą przechowywane nie dłużej niż potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone albo do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
 1. mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 1. mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w w/w zakresie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o wycofaniu zgody należy przesłać na adres e-mail: kontakt@recrewter.pl;
 1. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzę, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwi udział w niniejszym procesie lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, przesyłanie ofert marketingowych (w drodze telefonicznej lub e-mail) lub informacji handlowych drogą elektroniczną przez Administratora;
 1. moje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, poprzez automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy.

I have been informed that:

 1. the controller of my personal data is Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław (hereinafter the „Controller”);
 1. my personal data will be processed:
 1. for the purpose of conducting the recruitment process, participation in future recruitment and for marketing purposes and receiving commercial information by electronic means, on the basis of separate consents (Article 6 (1) (a) GDPR),
 1. for purposes related to the conducted business activity and for contact purposes and in order to protect against claims and to pursue own claims (Article 6 (1) (f) GDPR – the Controller’s legitimate interest),
 1. for profiling, in order to address the appropriate and optimal candidate to the candidate (Article 6 (1) (f) GDPR) – the Controller’s legitimate interest - acceleration and improvement of effectiveness of the recruitment process);
 1. my personal data may be disclosed to potential employers and entities authorized under the law, as well as to the external service providers (i.e. the entities to which the Controller entrusted the processing of personal data, e.g. entities providing IT, server access, legal, recruitment consulting services);
 1. in case of recruitment to potential employers with registered office outside the European Economic Area (EEA), my personal data may be transferred to a third country where a potential employer has its registered office, if the European Commission decides that an adequate level of protection is ensured in a third country or in case of conclusion of an agreement guaranteeing an adequate level of protection, inter alia based on standard contractual clauses;
 1. my personal data will be stored no longer than needed to achieve the purpose for which they have been collected, or until withdrawal of my consent or until my objection of the processing;
 1. I have the right to request from the Controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing or to object to processing as well as the right to data portability. The above rights may, however, be limited by a special legal provision;
 1. I have the right to withdraw my consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. The information about the withdrawal of the consent should be sent to the e-mail address: kontakt@recrewter.pl;
 1. I have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, if processing of my personal data violates the provisions on the personal data protection;
 1. providing personal data is voluntary, the lack of consent will prevent from participation in this or future recruitment process, sending marketing offers (by phone or e-mail) or commercial information by electronic means by the Controller;
 1. my personal data may be subject to profiling, through automatic matching of my profile for appropriate job offers.

Ich bin darüber informiert worden:

 1. der Verwalter der persönlichen Daten ist Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław (im weiteren  "Verwalter");
 1. meine personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
 1. für die Durchführung des Einstellungsverfahrens, die Teilnahme an künftigen Einstellungen und für Marketingzwecke sowie für den Empfang von Geschäftsinformationen auf elektronischem Wege auf der Grundlage gesonderter Einwilligungen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Dsgvo),
 1. zu geschäftsbezogenen Zwecken und zur Kontaktaufnahme sowie zur Abwehr von Ansprüchen und zur Verfolgung eigener Ansprüche des Verwalters (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) des Dsgvo - berechtigtes Interesse des Verwalters),
 1. im Rahmen des Profilings, um den Kandidaten auf das passende und optimale Stellenangebot hinzuweisen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) RODO - berechtigtes Interesse des Verwalters: Beschleunigung und Verbesserung des Einstellungsverfahrens);
 1. meine personenbezogenen Daten können potenziellen Arbeitgebern und gesetzlich zugelassenen Stellen sowie externen Dienstleistern (d.h. Stellen, denen der Verwalter die Verarbeitung personenbezogener Daten anvertraut hat, z.B. Stellen, die IT-Dienste, Serverzugang, juristische Dienste, Personalberatung anbieten) zur Verfügung gestellt werden;
 1. im Falle der Einstellung bei potenziellen Arbeitgebern mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) können meine personenbezogenen Daten in ein Drittland übermittelt werden, in dem der potenzielle Arbeitgeber seinen Sitz hat, wenn die Europäische Kommission feststellt, dass in dem genannten Drittland ein angemessenes Schutzniveau besteht, oder wenn eine Vereinbarung geschlossen wird, die ein angemessenes Schutzniveau, unter anderem auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln, gewährleistet;
 1. meine Daten werden nicht länger aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist, oder bis ich meine Zustimmung zurückziehe oder widerspreche;
 1. ich habe das Recht, vom Verwalter Zugang zu meinen personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu verlangen. Die oben genannten Rechte können jedoch durch eine besondere Rechtsvorschrift eingeschränkt werden;
 1. ich kann meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Umfang jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung vor deren Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Informationen über den Widerruf der Zustimmung sollten an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: kontakt@recrewter.pl;
 1. ich habe das Recht, mich beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten zu beschweren, wenn ich der Meinung bin, dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten verstößt;
 1. die Angabe der personenbezogener Daten ist freiwillig, eine fehlende Zustimmung verhindert die Teilnahme an diesem Verfahren oder an künftigen Einstellungsverfahren, die Zusendung von Marketingangeboten (per Telefon oder E-Mail) oder von kommerziellen Informationen auf elektronischem Wege durch den Verwalter;
 1. meine personenbezogenen Daten können einem Profiling unterzogen werden, indem mein Profil für Stellenangebote automatisch angepasst wird.

[[pl]]Dziękujemy za przesłanie formularza[[en]]Thank you for submitting the form[[de]]Vielen Dank für das Absenden des Formulars
[[pl]]Błąd formularza![[en]]Form error![[de]]Formularfehler!