[[pl]]Znajdź z nami najciekawsze[[en]]Find with us the most interesting[[de]]Finden Sie mit uns die interessantesten

[[pl]]oferty pracy na rynku[[en]]job offers on the market[[de]]Jobangebote auf dem Markt

Software / Hardware / Cloud / Management / HR
zobacz oferty pracy

[[pl]]Pozwól nam znaleźć ciekawą ofertę[[en]]Let us find you an interesting offer[[de]]Lassen Sie uns ein optimales Angebot für Sie entdecken

[[pl]]Recrewter jest miejscem, w którym znajdziesz interesujące oferty pracy w IT. Współpracując z nami, możesz liczyć na stabilne zatrudnienie. Nie musisz martwić się o formalności, my zajmiemy się wszystkim.[[en]]Recrewter is a place where you can find interesting job offers in IT. By working with us, you can count on the stable employment. You don’t have to worry about formalities, we will take care of everything.[[de]]Recrewter ist ein Partner, an dem Sie attraktive Stellenangebote im IT-Bereich finden können. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, können Sie mit einem festen Arbeitsplatz rechnen. Sie brauchen sich nicht um Formalragen zu sorgen, wir bearbeiten alles.

[[pl]]Dzięki nam możesz skupić się na pracy i rozwoju kariery. [[en]]With us, you can focus on your work and career development.
[[de]]Bei uns können Sie sich auf Ihre Arbeit und Ihre berufliche Entwicklung konzentrieren.

[[pl]]Zacznij tworzyć przyszłość IT razem z nami![[en]]Start creating the future of IT with us![[de]]Gestalten Sie mit uns die Zukunft der IT!

[[pl]]Dbamy o Twoje potrzeby[[en]]We take care of your needs[[de]]Wir kümmern uns um Ihre Bedürfnisse

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

[[pl]]Praca zdalna[[en]]Remote work[[de]]Home office
[[pl]]Nowoczesne technologie[[en]]Modern technologies[[de]]Innovative Technologien
[[pl]]Ciekawe projekty[[en]]Interesting projects[[de]]Interessante Projekte
[[pl]]Elastyczność[[en]]Flexibility[[de]]Flexibilität
[[pl]]Informacja zwrotna
w każdym etapie rekrutacji[[en]]Feedback at every stage of the recruitment [[de]]Rückmeldung in jeder Phase der Rekrutierung
[[pl]]Jasne zasady współpracy[[en]]Clear rules of cooperation[[de]]Eindeutige Regeln für die Zusammenarbeit

[[pl]]Zbuduj swoją przyszłość.
[[en]]Build your future.

[[de]]Gestalten Sie Ihre Zukunft.

[[pl]]Wyślij swoje CV!
[[en]]Send your CV!
[[de]]Bewerbem Sie sich!

[[pl]]Jak szukamy dla Ciebie pracy?[[en]]How do we search for jobs for you?[[de]]Wie bearbeiten wir Ihre Bewerbung

[[pl]]Poznaj 3 kroki skutecznego działania w Recrewter[[en]]Learn 3 steps to a successful performance at Recrewter[[de]]Lernen Sie die 3 Schritte zum Erfolg bei Recrewter kennen

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

[[pl]]Wyślij CV lub znajdź ofertę![[en]]SEND US YOUR CV OR FIND AN OFFER![[de]]SENDEN SIE EINEN LEBENSLAUF ODER FINDEN SIE EIN ANGEBOT!

[[pl]]Zgłoś się do nas w najdogodniejszy dla Ciebie sposób. Szybko odpowiemy na Twoją aplikację.[[en]]Apply to us in the most convenient way for you. We will quickly respond to your application.[[de]]Bewerben Sie sich bei uns auf die Art und Weise, die für Sie am bequemsten ist. Wir werden Ihre Bewerbung schnell bearbeiten.

[[pl]]porozmawiajmy[[en]]LET'S TALK[[de]]KONTAKTIEREN SIE UNS!

[[pl]]Przeprowadzimy z Tobą krótką rozmowę telefoniczną. Chcemy dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu, planach i oczekiwaniach.[[en]]We will have a brief phone conversation with you. We want to learn more about your experience, plans and expectations.[[de]]Wir werden ein kurzes Telefongespräch mit Ihnen führen. Wir möchten mehr über Ihre Erfahrungen, Pläne und Erwartungen erfahren.

[[pl]]przygotujemy rekomendację[[en]]WE WILL PREPARE A RECOMMENDATION[[de]]WIR WERDEN EINE EMPFEHLUNG AUSARBEITEN

[[pl]]Stworzymy profil, na podstawie którego zarekomendujemy Twoją kandydaturę do wybranych firm.[[en]]We will create a profile, based on which we will recommend your candidacy to the selected companies.[[de]]Wir erstellen ein Profil, auf dessen Grundlage wir ausgewählten Unternehmen Ihre Kandidatur empfehlen werden.

Nasz zespół

Oto załoga

Anna
Annowicz
developer
Franciszek
Franuś
ceo
Magdalena
Madzik
cmo
Grzegorz
Grzesiuk
Cto

[[pl]]Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji[[en]]We will guide you through the recruitment process[[de]]Wir begleiten Sie durch den Einstellungsprozess

[[pl]]Każda rekrutacja jest inna, dlatego możesz liczyć na nasze wsparcie i feedback. Zadbamy o atrakcyjne wynagrodzenie za Twoją pracę, ciekawe projekty i dopilnujemy prawidłowości procesu rekrutacyjnego.[[en]]Each recruitment is different, therefore you can count on our support and feedback. We will take care of attractive remuneration for your work, interesting projects and we will make sure that the recruitment process is correct.[[de]]Jede Einstellung ist anders, daher können Sie auf unsere Unterstützung und unser Feedback zählen. Wir sorgen für eine attraktive Vergütung Ihrer Arbeit, für interessante Projekte und für einen korrekten Einstellungsprozess.

[[pl]]Oferty pracy[[en]]Job offers[[de]]Stellenausschreibungen

[[pl]]Sprawdź aktualne oferty pracy[[en]]Check current job offers[[de]]Aktuelle Stellenangebote prüfen

[[pl]]Nie znalazłeś oferty dla siebie?[[en]]Haven't found an offer for you?[[de]]Sie haben kein passendes Angebot gefunden?

[[pl]]Nic straconego![[en]]No problem![[de]]Kein Problem!

[[pl]]Dodaj CV, a my skontaktujemy się z Tobą[[en]]Add your CV and we will contact you[[de]]Fügen Sie Ihren Lebenslauf bei und wir werden Sie kontaktieren

[[pl]]Recrutomania z Recrewterem[[en]]Recrutomania with Recrewter[[de]]Rekrutomanie mit Recrewter

[[pl]]Znasz kogoś, kto szuka pracy w IT?[[en]]Know someone looking for a job in IT?[[de]]Kennen Sie jemanden, der einen Job im IT-Bereich sucht?

[[pl]]Poleć go w Recrewterze![[en]]Recommend him or her to Recrewter! [[de]]Weisen Sie ihn/sie an Recrewter hin!

1

[[pl]]Poleć pracownika![[en]]Recommend an employee![[de]]Empfehlen Sie einen Kandidaten!

[[pl]]Wyślij zgłoszenie Kandydata zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.[[en]]Send your Candidate’s application according to the rules described in the regulations.[[de]]Senden Sie die Bewerbung des Kandidaten gemäß den in den Verordnungen beschriebenen Regeln.

2

[[pl]]Poczekaj na feedback[[en]]Wait for feedback[[de]]Warten auf Rückmeldung

[[pl]]Warunkiem uzyskania premii jest przepracowanie przez Kandydata minimum 3 miesięcy.[[en]]The candidate must have worked for at least 3 months in order to receive the bonus.[[de]]Der Kandidat muss mindestens 3 Monate gearbeitet haben, um den Bonus zu erhalten.

3

[[pl]]Odbierz premię*[[en]]Get your bonus*[[de]]Nehmen Sie Ihren Bonus* in Anspruch

[[pl]]Powiadomimy Cię o możliwości odbioru premii jak najszybciej to możliwe![[en]]We will notify you as soon as possible to get your bonus![[de]]Wir werden Sie so schnell wie möglich benachrichtigen, damit Sie Ihren Bonus realisieren

[[pl]]Sprawdź wysokość premii[[en]]Check your bonus amount[[de]]Prüfen Sie Ihren Bonusbetrag

[[pl]]Zgłoś kandydata[[en]]Submit a candidate[[de]]Einen Kandidaten vorschlagen

1500 zł

[[pl]]Za zatrudnienie Kandydata na poziomie Junior*[[en]]For hiring a Candidate at a Junior level*.[[de]]Für die Einstellung eines Kandidaten auf Junior-Ebene*.

3000 zł

[[pl]]Za zatrudnienie Kandydata na poziomie Mid*[[en]]For employing a Candidate at a Mid* level[[de]]Für die Einstellung eines Kandidaten auf mittlerer* Ebene

5000 zł

[[pl]]Za zatrudnienie Kandydata na poziomie Senior*[[en]]For hiring a Candidate at a Senior level*.[[de]]Für die Einstellung eines Kandidaten auf Senior-Ebene *

[[pl]]Sprawdź szczegóły akcji w [[en]]Check the details of the action in the[[de]]Überprüfen Sie die Einzelheiten der Maßnahme in den

Współpracujemy z najlepszymi!

Blog

[[pl]]Zobacz najnowsze posty[[en]]View recent posts[[de]]Siehe die letzten Beiträge

Skuteczna Rekrutacja Specjalistów IT we Wrocławiu: Kluczowe Strategie i Praktyki

Effective Recruitment of IT Specialists in Wroclaw: Key Strategies and Practices

Effektive Rekrutierung von IT-Spezialisten in Breslau: Schlüsselstrategien und Praktiken

Ten artykuł skupia się na kluczowych strategiach i praktykach efektywnej rekrutacji specjalistów IT we Wrocławiu. Omawia znaczenie zrozumienia lokalnych trendów rynkowych, budowania rozległych sieci kontaktów, personalizacji procesu rekrutacji, wykorzystania zaawansowanych narzędzi technologicznych, zrozumienia korporacyjnej kultury i skupienia się na rozwoju kariery. Wskazuje, że sukces w rekrutacji IT wymaga połączenia wiedzy branżowej, strategicznego podejścia oraz nowoczesnych narzędzi.

This article focuses on key strategies and practices for effective recruitment of IT specialists in Wroclaw. It discusses the importance of understanding local market trends, building extensive networks, personalizing the recruitment process, utilizing advanced technological tools, understanding corporate culture, and focusing on career development. It indicates that success in IT recruitment requires a combination of industry knowledge, strategic approach, and modern tools

Dieser Artikel konzentriert sich auf Schlüsselstrategien und -praktiken für die effektive Rekrutierung von IT-Spezialisten in Breslau. Er behandelt die Bedeutung des Verständnisses lokaler Markttrends, des Aufbaus umfangreicher Netzwerke, der Personalisierung des Rekrutierungsprozesses, der Nutzung fortschrittlicher Technologiewerkzeuge, des Verständnisses der Unternehmenskultur und der Konzentration auf die Karriereentwicklung. Er zeigt auf, dass Erfolg in der IT-Rekrutierung eine Kombination aus Branchenkenntnis, strategischem Ansatz und modernen Werkzeugen erfordert.

Kluczowe umiejętności specjalistów IT poszukiwanych we Wrocławiu

Key Skills of IT Specialists Sought After in Wrocław

Schlüsselkompetenzen von IT-Spezialisten, die in Breslau gesucht werden

We Wrocławiu, nazywanym "Polską Doliną Krzemową", sektor technologiczny rozkwita, przyciągając wielkie korporacje, start-upy oraz utalentowanych specjalistów IT. Aby osiągnąć sukces w tym ekosystemie, kluczowe stają się nie tylko biegłe posługiwania się językami programowania, ale także umiejętności w obszarach DevOps, tworzenia aplikacji mobilnych, cyberbezpieczeństwa oraz analizy ogromnych zbiorów danych.

In Wrocław, often referred to as the "Polish Silicon Valley," the tech sector is flourishing, attracting large corporations, start-ups, and talented IT specialists. To succeed in this ecosystem, not only proficiency in programming languages becomes crucial, but also skills in areas such as DevOps, mobile app development, cybersecurity, and analysis of vast data sets.

In Breslau, das als "Polnisches Silicon Valley" bezeichnet wird, blüht der Technologiesektor auf und zieht große Konzerne, Start-ups sowie talentierte IT-Experten an. Um in diesem Ökosystem erfolgreich zu sein, sind nicht nur fundierte Kenntnisse in Programmiersprachen entscheidend, sondern auch Fähigkeiten in Bereichen wie DevOps, Entwicklung von mobilen Anwendungen, Cybersicherheit und Analyse großer Datenmengen.

Dlaczego wybór agencji rekrutacyjnej IT to strzał w dziesiątkę?

Why is choosing an IT recruitment agency a bullseye?

Warum ist die Wahl einer IT-Personalvermittlungsagentur ein Volltreffer?

Przedstawiamy kluczowe zalety współpracy z agencjami rekrutacyjnymi specjalizującymi się w branży technologicznej. Dowiedz się, jak specjalizacja, efektywność, dostęp do topowych talentów, zrozumienie Twoich wymagań i minimalizacja ryzyka mogą przynieść korzyści Twojej firmie.

We present the key advantages of working with recruitment agencies specialized in the tech industry. Learn how specialization, efficiency, access to top talents, understanding your requirements, and risk minimization can benefit your company.

Wir stellen die Schlüsselvorteile der Zusammenarbeit mit auf die Technologiebranche spezialisierten Personalvermittlungsagenturen dar. Erfahren Sie, wie Spezialisierung, Effizienz, Zugang zu Top-Talenten, Verständnis Ihrer Anforderungen und Risikominimierung Ihrem Unternehmen zugutekommen können.

[[pl]]Wszystkie posty[[en]]All posts[[de]]Alle Beiträge

[[pl]]Skontaktuj się z nami[[en]]Contact us[[de]]Kontakt

+48 71 366 04 55

kontakt@recrewter.pl

pl. Wolności 7
50-071 Wrocław

[[pl]]Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000713014, NIP 8943122778, Kapitał zakładowy 50.000,00 PL[[en]]Register data: pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław, This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to our use of these cookies. Share capital 50.000,00 PL[[de]]Registrierungsdaten: Recrewter Sp. z o.o., NIP 8943122778, Stammkapital 50.000,00 PL, Bezirksgericht für Wrocław Fabryczna in Wrocław, VI. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, KRS-Nummer 0000713014

[[pl]]Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.[[en]]This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to our use of these cookies.[[de]]Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu.

X

[[pl]]Wypełnij formularz[[en]]Fill in the form[[de]]Fülle das Formular aus

[[pl]]Zgody dla Recrewter Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych[[en]]Consents for Recrewter Sp. z o.o. regarding personal data[[de]]Zustimmungen für Recrewter Sp. z o.o. zu personenbezogenen Daten

[[pl]]Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Recrewter Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu udziału w Programie.[[en]]I consent to the processing of my personal data by Recrewter Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław in order to participate in the Program.[[de]]I consent to the processing of my personal data by Recrewter Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław in order to participate in the Program.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recrewter Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji.

[[pl]]Sprawdź szczegóły akcji w [[en]]Check the details of the action in the[[de]]Überprüfen Sie die Einzelheiten der Maßnahme in den
[[pl]]Dziękujemy za przesłanie formularza[[en]]Thank you for submitting the form[[de]]Vielen Dank für das Absenden des Formulars
[[pl]]Błąd formularza![[en]]Form error![[de]]Formularfehler!
X

[[pl]]Wypełnij formularz[[en]]Fill in the form[[de]]Fülle das Formular aus

[[pl]]Zgody dla Recrewter Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych[[en]]Consents for Recrewter Sp. z o.o. regarding personal data[[de]]Zustimmungen für Recrewter Sp. z o.o. zu personenbezogenen Daten

[[pl]]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recrewter Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.[[en]]I consent to the processing of my personal data contained in this form and/or in other documents provided by me by Recrewter Sp. z o.o., in order to participate in this recruitment process.[[de]]Ich bin damit einverstanden, dass Recrewter Sp. z o.o. meine personenbezogenen Daten, die in diesem Formular oder/und in anderen von mir zur Verfügung gestellten Dokumenten enthalten sind, verarbeitet, um an diesem Einstellungsverfahren teilnehmen zu können.  

[[pl]]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recrewter Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji.[[en]]I consent to the processing my personal data by Recrewter Sp. z o.o for the purposes of future recruitment.[[de]]Ich bin damit einverstanden, dass Recrewter Sp. z o.o. meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der zukünftigen Personalbeschaffung verarbeitet.

[[pl]]Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recrewter Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących .[[en]]I consent to the processing of my personal data by Recrewter Sp. z o.o. for marketing purposes, in particular with the use of telecommunications terminal equipment, including telephones and automatic calling systems.[[de]]Ich bin damit einverstanden, dass Recrewter Sp. z o.o. meine personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken verarbeitet, insbesondere unter Verwendung von Telekommunikationsendgeräten, einschließlich Telefonen und automatischen Anrufsystemen.

[[pl]]Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Recrewter Sp. z o.o. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.[[en]]I consent to receive from Recrewter Sp. z o.o. commercial information by means of electronic communication, in accordance with the Act on the provision of electronic services.  [[de]]Ich bin damit einverstanden, von Recrewter Sp. z o.o. kommerzielle Informationen über elektronische Kommunikationsmittel zu erhalten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über elektronische Dienstleistungen.

Zostałem poinformowany/-a, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław (dalej „Administrator”);
 1. moje dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celach prowadzenia procesu rekrutacyjnego, udziału w przyszłych rekrutacjach oraz w celach marketingowych i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie oddzielnych zgód (art. 6 ust. 1. lit. a) RODO),
 1. w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w celach kontaktowych oraz w celu ochrony przed roszczeniami i w celu dochodzenia własnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora),
 1. w ramach profilowania, w celu skierowania do kandydata odpowiedniej i najbardziej optymalnej oferty pracy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora: przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji);
 1. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione potencjalnym pracodawcom oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również zewnętrznym dostawcom usług (tj. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. podmiotom świadczącym usługi IT, udostępnienia serwerów, prawne, doradcze w zakresie rekrutacji);
 1. w przypadku prowadzenia rekrutacji na rzecz potencjalnych pracodawców mających siedzibę spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), moje dane osobowe będą mogły zostać przekazane do państwa trzeciego, w którym siedzibę ma dany potencjalny pracodawca, w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony w w/w państwie trzecim lub zawarcia umowy gwarantującej odpowiedni poziom ochrony, m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych;
 1. moje dane będą przechowywane nie dłużej niż potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone albo do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
 1. mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 1. mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w w/w zakresie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o wycofaniu zgody należy przesłać na adres e-mail: kontakt@recrewter.pl;
 1. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzę, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwi udział w niniejszym procesie lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, przesyłanie ofert marketingowych (w drodze telefonicznej lub e-mail) lub informacji handlowych drogą elektroniczną przez Administratora;
 1. moje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, poprzez automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy.

I have been informed that:

 1. the controller of my personal data is Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław (hereinafter the „Controller”);
 1. my personal data will be processed:
 1. for the purpose of conducting the recruitment process, participation in future recruitment and for marketing purposes and receiving commercial information by electronic means, on the basis of separate consents (Article 6 (1) (a) GDPR),
 1. for purposes related to the conducted business activity and for contact purposes and in order to protect against claims and to pursue own claims (Article 6 (1) (f) GDPR – the Controller’s legitimate interest),
 1. for profiling, in order to address the appropriate and optimal candidate to the candidate (Article 6 (1) (f) GDPR) – the Controller’s legitimate interest - acceleration and improvement of effectiveness of the recruitment process);
 1. my personal data may be disclosed to potential employers and entities authorized under the law, as well as to the external service providers (i.e. the entities to which the Controller entrusted the processing of personal data, e.g. entities providing IT, server access, legal, recruitment consulting services);
 1. in case of recruitment to potential employers with registered office outside the European Economic Area (EEA), my personal data may be transferred to a third country where a potential employer has its registered office, if the European Commission decides that an adequate level of protection is ensured in a third country or in case of conclusion of an agreement guaranteeing an adequate level of protection, inter alia based on standard contractual clauses;
 1. my personal data will be stored no longer than needed to achieve the purpose for which they have been collected, or until withdrawal of my consent or until my objection of the processing;
 1. I have the right to request from the Controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing or to object to processing as well as the right to data portability. The above rights may, however, be limited by a special legal provision;
 1. I have the right to withdraw my consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. The information about the withdrawal of the consent should be sent to the e-mail address: kontakt@recrewter.pl;
 1. I have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office, if processing of my personal data violates the provisions on the personal data protection;
 1. providing personal data is voluntary, the lack of consent will prevent from participation in this or future recruitment process, sending marketing offers (by phone or e-mail) or commercial information by electronic means by the Controller;
 1. my personal data may be subject to profiling, through automatic matching of my profile for appropriate job offers.

Ich bin darüber informiert worden:

 1. der Verwalter der persönlichen Daten ist Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław (im weiteren  "Verwalter");
 1. meine personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
 1. für die Durchführung des Einstellungsverfahrens, die Teilnahme an künftigen Einstellungen und für Marketingzwecke sowie für den Empfang von Geschäftsinformationen auf elektronischem Wege auf der Grundlage gesonderter Einwilligungen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Dsgvo),
 1. zu geschäftsbezogenen Zwecken und zur Kontaktaufnahme sowie zur Abwehr von Ansprüchen und zur Verfolgung eigener Ansprüche des Verwalters (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) des Dsgvo - berechtigtes Interesse des Verwalters),
 1. im Rahmen des Profilings, um den Kandidaten auf das passende und optimale Stellenangebot hinzuweisen (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) RODO - berechtigtes Interesse des Verwalters: Beschleunigung und Verbesserung des Einstellungsverfahrens);
 1. meine personenbezogenen Daten können potenziellen Arbeitgebern und gesetzlich zugelassenen Stellen sowie externen Dienstleistern (d.h. Stellen, denen der Verwalter die Verarbeitung personenbezogener Daten anvertraut hat, z.B. Stellen, die IT-Dienste, Serverzugang, juristische Dienste, Personalberatung anbieten) zur Verfügung gestellt werden;
 1. im Falle der Einstellung bei potenziellen Arbeitgebern mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) können meine personenbezogenen Daten in ein Drittland übermittelt werden, in dem der potenzielle Arbeitgeber seinen Sitz hat, wenn die Europäische Kommission feststellt, dass in dem genannten Drittland ein angemessenes Schutzniveau besteht, oder wenn eine Vereinbarung geschlossen wird, die ein angemessenes Schutzniveau, unter anderem auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln, gewährleistet;
 1. meine Daten werden nicht länger aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist, oder bis ich meine Zustimmung zurückziehe oder widerspreche;
 1. ich habe das Recht, vom Verwalter Zugang zu meinen personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu verlangen. Die oben genannten Rechte können jedoch durch eine besondere Rechtsvorschrift eingeschränkt werden;
 1. ich kann meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Umfang jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung vor deren Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Informationen über den Widerruf der Zustimmung sollten an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: kontakt@recrewter.pl;
 1. ich habe das Recht, mich beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten zu beschweren, wenn ich der Meinung bin, dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten verstößt;
 1. die Angabe der personenbezogener Daten ist freiwillig, eine fehlende Zustimmung verhindert die Teilnahme an diesem Verfahren oder an künftigen Einstellungsverfahren, die Zusendung von Marketingangeboten (per Telefon oder E-Mail) oder von kommerziellen Informationen auf elektronischem Wege durch den Verwalter;
 1. meine personenbezogenen Daten können einem Profiling unterzogen werden, indem mein Profil für Stellenangebote automatisch angepasst wird.

[[pl]]Dziękujemy za przesłanie formularza[[en]]Thank you for submitting the form[[de]]Vielen Dank für das Absenden des Formulars
[[pl]]Błąd formularza![[en]]Form error![[de]]Formularfehler!