[[pl]]Znajdziemy specjalistów IT
[[en]]We will find IT specialists
[[de]]Wir vermitteln den Unternehmen innerhalb 

[[pl]]do Twojej firmy w 14 dni!
[[en]]for your company in 14 days!
[[de]]von  14 Tagen gesuchte IT Fachkräfte! 

Software / Hardware / Cloud / Management / HR

[[pl]]Rekrutujemy pracowników z branży IT[[en]]We recruit employees from the IT industry [[de]]Wir vermitteln Mitarbeiter aus der IT-Branche

[[pl]]Recrewter to[[en]]Recrewter this is[[de]]Recrewter das sind

[[pl]]Specjaliści na miarę twoich możliwości[[en]]specialists tailored to your needs[[de]]Fachkräfte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen

[[pl]]Recrewter jest miejscem, gdzie znajdujemy wykwalifikowanych pracowników do Twojej firmy. Współpracując z nami, nie musisz przejmować się procesem rekrutacji.[[en]]Recrewter is the place to find qualified employees for your business. When you work with us, you don't have to worry about the recruitment process.[[de]]Recrewter ist ein Partner, an dem wir qualifizierte Mitarbeiter für Ihr Unternehmen vermitteln. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, müssen Sie sich nicht um den Einstellungsprozess sorgen.

[[pl]]Dzięki nam możesz skupić się na rozwoju firmy.
[[en]]You can focus on the development of your business with us.[[de]]Mit uns können Sie sich auf die Entwicklung Ihres Unternehmens konzentrieren.

[[pl]]Zacznij tworzyć przyszłość IT razem z nami![[en]]Start creating the future of IT with us![[de]]Gestalten Sie mit uns die Zukunft der IT!

[[pl]]Kogo możemy dla Ciebie znaleźć?[[en]]Who can we find for you?[[de]]Wen können wir für Sie finden?

 • Front-End (Senior, Mid)
 • Web-Developer (Senior, Mid)
 • Web-Master (Senior, Mid)
 • Back-End (Senior, Mid)
 • Full-stack Developer (Senior, Mid)
 • IOS
 • Android
 • Azure
 • Web-Master (Senior, Mid)
 • Full-stack Developer (Senior, Mid)
 • Android
 • Web-Developer (Senior, Mid)
 • Back-End (Senior, Mid)
 • IOS
 • Android
 • IOS
 • Android
 • Azure
 • Web-Developer (Senior, Mid)
 • Web-Master (Senior, Mid)
 • Back-End (Senior, Mid)
 • IOS
 • Azure
 • Web-Developer (Senior, Mid)
 • Full-stack Developer (Senior, Mid)
 • IOS
 • Android

[[pl]]Poznaj formy współpracy[[en]]Learn about the cooperation forms[[de]]Lernen Sie die Formen der Zusammenarbeit kennen

HR Outsourcing
[[pl]]Oddelegujemy naszego najlepszego pracownika do wsparcia Twojego działu HR.[[en]]We will delegate our best employee to support your HR department.[[de]]Wir werden unseren besten Mitarbeiter zur Unterstützung Ihrer Personalabteilung zur Verfügung stellen.
Contracting
[[pl]]To my zatrudniamy pracownika, więc nie musisz przejmować się procedurami związanymi z zatrudnieniem.[[en]]We hire the employee, so you don't have to worry about hiring procedures.[[de]]Wir stellen die Arbeitskräfte ein, so dass Sie sich nicht um das Einstellungsverfahren sorgen müssen.
Success Fee
[[pl]]Płacisz za nasze usługi po zatrudnieniu kandydata - nie ma ukrytych zaliczek![[en]]You pay for our services once the candidate is hired - no hidden costs![[de]]Unverbindlich, Sie zahlen für unsere Dienstleistungen, erst nach der Einstellung des gewählten Kandidaten  - keine unbestimmte Gebühren
Fixed Price
[[pl]]Stała współpraca na niezmiennej stawce. Płacisz jednakową cenę niezależnie od wykształcenia i doświadczenia kandydata.[[en]]Permanent partnership at an unchanging rate. You pay the same price regardless of the candidate's education and experience.[[de]]Langfristige Zusammenarbeit zu einem fixen Preis. Sie zahlen den  gleichen Preis, unabhängig von der Ausbildung und Erfahrung des Bewerbers
Try&Hire
[[pl]]Możesz sprawdzić umiejętności pracownika na 3-miesięcznym okresie próbnym.[[en]]You can test an employee's skills during a 3-month probationary period.[[de]]Sie können die Fähigkeiten eines Mitarbeiters während einer 3-monatigen Probezeit testen.

[[pl]]Jak skutecznie znajdziemy
dla Ciebie kandydatów?[[en]]How do we effectively find candidates for you? [[de]]Wie vermitteln wir effizient Kandidaten für Sie?

[[pl]]Poznaj 3 kroki skutecznego działania w Recrewter[[en]]Learn the 3 steps to a successful job search at Recrewter[[de]]Lernen Sie die 3 Schritte zur erfolgreichen Rekrutierung bei Recrewter kennen

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

[[pl]]Skontaktuj się z nami![[en]]CONTACT US![[de]]KONTAKTIEREN SIE UNS!

[[pl]]Napisz do nas, a my odpowiemy jak najszybciej![[en]]Write to us and we will reply as soon as possible![[de]]Schreiben Sie uns und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten!

[[pl]]powiedz nam, kogo potrzebujesz[[en]]TELL US WHO YOU NEED[[de]]SAGEN SIE UNS, WEN SIE BENÖTIGEN

[[pl]]Porozmawiamy o twoich potrzebach i możliwościach[[en]]We will talk about your needs and capabilities[[de]]Wir besprechen  Ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten

[[pl]]znajdziemy dla ciebie odpowiedniego kandydata![[en]]WE WILL FIND THE RIGHT CANDIDATE FOR YOU![[de]]WIR VERMITTELN EINEN  RICHTIGEN KANDIDATEN FÜR SIE!

[[pl]]Niezwłocznie wyznaczamy realny czas realizacji projektu oraz dostarczamy specjalistę w 14 dni.[[en]]We promptly set a realistic time for the project and deliver the specialist in 14 days.[[de]]Wir setzen sofort einen realistischen Termin für das Projekt fest und vermitteln die gesuchte Fachpersonal innerhalb von 14 Tagen.

Nasz zespół

Oto załoga

Anna
Annowicz
developer
Franciszek
Franuś
ceo
Magdalena
Madzik
cmo
Grzegorz
Grzesiuk
Cto

[[pl]]Skutecznie rekrutujemy,
uratujemy każdy projekt[[en]]We recruit effectively, we save every project [[de]]Wir stellen effizient ein, wir retten jedes Projekt

[[pl]]Jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie i znaleźć kandydatów do pracy dla najbardziej wymagających firm w najkrótszym realnym terminie.[[en]]We are ready to take up the challenge and find candidates to work for the most demanding companies in the shortest real time.[[de]]Wir sind bereit, die Herausforderung anzunehmen und schnellstmöglich Kandidaten für die anspruchsvollsten Unternehmen zu finden

[[pl]]Dbamy o Twoje potrzeby[[en]]We take care of your needs[[de]]Wir kümmern uns um Ihre Bedürfnisse

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

Doświadczenie

Nasza kadra ma ponad 10 letnie doświadczenie w procesach rekrutacyjnych i doskonale zna rynek

Szybkość w działaniu

Nasi klienci otrzymują w ciągu 48 godzin informacje o możliwości realizacji ich projektu

Elastyczne
podejście

Proste i czytelne zasady współpracy

[[pl]]Współpracujemy międzynarodowo[[en]]We cooperate internationally[[de]]Wir arbeiten international zusammen
[[pl]]Zminimalizujemy formalności[[en]]We will minimize paperwork[[de]]Wir werden die Formalitäten minimieren
[[pl]]Uszanujemy Twój czas[[en]]We will respect your time[[de]]Wir werden Ihre Zeit respektieren
[[pl]]Uratujemy Twój projekt[[en]]We will save your project[[de]]Wir retten Ihr Projekt
[[pl]]Dostosujemy się do innych stref czasowych[[en]]We will adjust to other time zones[[de]]Wir werden uns an andere Zeitzonen anpassen
[[pl]]Dopasujemy zasady współpracy[[en]]We will adjust the rules of cooperation[[de]]Wir werden die Regeln der Kooperation anpassen

[[pl]]Działamy[[en]]We operate[[de]]Wir arbeiten

[[pl]]globalnie[[en]]globally[[de]]weltweit

[[pl]]Zatrudniamy najlepszych specjalistów
w branży IT w Polsce i za granicą[[en]]We employ the best specialists in the IT industry in Poland and abroad[[de]]Wir beschäftigen die besten Fachkräfte aus der IT-Branche in Polen und im Ausland

Oferty pracy

Rekrutujemy najlepszych specjalistów

Współpracujemy z najlepszymi!

Blog

[[pl]]Zobacz najnowsze posty[[en]]View recent posts[[de]]Siehe die letzten Beiträge

Skuteczna Rekrutacja Specjalistów IT we Wrocławiu: Kluczowe Strategie i Praktyki

Effective Recruitment of IT Specialists in Wroclaw: Key Strategies and Practices

Effektive Rekrutierung von IT-Spezialisten in Breslau: Schlüsselstrategien und Praktiken

Ten artykuł skupia się na kluczowych strategiach i praktykach efektywnej rekrutacji specjalistów IT we Wrocławiu. Omawia znaczenie zrozumienia lokalnych trendów rynkowych, budowania rozległych sieci kontaktów, personalizacji procesu rekrutacji, wykorzystania zaawansowanych narzędzi technologicznych, zrozumienia korporacyjnej kultury i skupienia się na rozwoju kariery. Wskazuje, że sukces w rekrutacji IT wymaga połączenia wiedzy branżowej, strategicznego podejścia oraz nowoczesnych narzędzi.

This article focuses on key strategies and practices for effective recruitment of IT specialists in Wroclaw. It discusses the importance of understanding local market trends, building extensive networks, personalizing the recruitment process, utilizing advanced technological tools, understanding corporate culture, and focusing on career development. It indicates that success in IT recruitment requires a combination of industry knowledge, strategic approach, and modern tools

Dieser Artikel konzentriert sich auf Schlüsselstrategien und -praktiken für die effektive Rekrutierung von IT-Spezialisten in Breslau. Er behandelt die Bedeutung des Verständnisses lokaler Markttrends, des Aufbaus umfangreicher Netzwerke, der Personalisierung des Rekrutierungsprozesses, der Nutzung fortschrittlicher Technologiewerkzeuge, des Verständnisses der Unternehmenskultur und der Konzentration auf die Karriereentwicklung. Er zeigt auf, dass Erfolg in der IT-Rekrutierung eine Kombination aus Branchenkenntnis, strategischem Ansatz und modernen Werkzeugen erfordert.

Kluczowe umiejętności specjalistów IT poszukiwanych we Wrocławiu

Key Skills of IT Specialists Sought After in Wrocław

Schlüsselkompetenzen von IT-Spezialisten, die in Breslau gesucht werden

We Wrocławiu, nazywanym "Polską Doliną Krzemową", sektor technologiczny rozkwita, przyciągając wielkie korporacje, start-upy oraz utalentowanych specjalistów IT. Aby osiągnąć sukces w tym ekosystemie, kluczowe stają się nie tylko biegłe posługiwania się językami programowania, ale także umiejętności w obszarach DevOps, tworzenia aplikacji mobilnych, cyberbezpieczeństwa oraz analizy ogromnych zbiorów danych.

In Wrocław, often referred to as the "Polish Silicon Valley," the tech sector is flourishing, attracting large corporations, start-ups, and talented IT specialists. To succeed in this ecosystem, not only proficiency in programming languages becomes crucial, but also skills in areas such as DevOps, mobile app development, cybersecurity, and analysis of vast data sets.

In Breslau, das als "Polnisches Silicon Valley" bezeichnet wird, blüht der Technologiesektor auf und zieht große Konzerne, Start-ups sowie talentierte IT-Experten an. Um in diesem Ökosystem erfolgreich zu sein, sind nicht nur fundierte Kenntnisse in Programmiersprachen entscheidend, sondern auch Fähigkeiten in Bereichen wie DevOps, Entwicklung von mobilen Anwendungen, Cybersicherheit und Analyse großer Datenmengen.

Dlaczego wybór agencji rekrutacyjnej IT to strzał w dziesiątkę?

Why is choosing an IT recruitment agency a bullseye?

Warum ist die Wahl einer IT-Personalvermittlungsagentur ein Volltreffer?

Przedstawiamy kluczowe zalety współpracy z agencjami rekrutacyjnymi specjalizującymi się w branży technologicznej. Dowiedz się, jak specjalizacja, efektywność, dostęp do topowych talentów, zrozumienie Twoich wymagań i minimalizacja ryzyka mogą przynieść korzyści Twojej firmie.

We present the key advantages of working with recruitment agencies specialized in the tech industry. Learn how specialization, efficiency, access to top talents, understanding your requirements, and risk minimization can benefit your company.

Wir stellen die Schlüsselvorteile der Zusammenarbeit mit auf die Technologiebranche spezialisierten Personalvermittlungsagenturen dar. Erfahren Sie, wie Spezialisierung, Effizienz, Zugang zu Top-Talenten, Verständnis Ihrer Anforderungen und Risikominimierung Ihrem Unternehmen zugutekommen können.

[[pl]]Wszystkie posty[[en]]All posts[[de]]Alle Beiträge

[[pl]]Skontaktuj się z nami[[en]]Contact us[[de]]Kontakt

Pl. Wolności 7
50-071 Wrocław

71 366 04 55

kontakt@recrewter.pl

[[pl]]Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000713014, NIP 8943122778, Kapitał zakładowy 50.000,00 PL[[en]]Register data: pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław, This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to our use of these cookies. Share capital 50.000,00 PL[[de]]Registrierungsdaten: Recrewter Sp. z o.o., NIP 8943122778, Stammkapital 50.000,00 PL, Bezirksgericht für Wrocław Fabryczna in Wrocław, VI. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, KRS-Nummer 0000713014

[[pl]]Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.[[en]]This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to our use of these cookies.[[de]]Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu.